The Duravant family of operating companies serve the food processing, packaging and material handling segments.

Rodzina Duravant

Rodzina spółek operacyjnych Duravant obsługuje segmenty związane z przetwórstwem żywności, pakowaniem i transportem materiałów.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PROTEIN

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PAKOWANIA

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SORTOWANIA I TRANSPORTU ŻYWNOŚCI

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU MATERIAŁÓW

Scroll to Top