The Duravant family of operating companies serve the food processing, packaging and material handling segments.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Foodmate

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI (w celach administracyjnych dla klientów, dostawców oraz innych kontrahentów) Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych należących do klientów, dostawców i innych kontrahentów Chcielibyśmy zwrócić Pana/Pani uwagę na fakt, że gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które nam Pan/Pani przekazuje, ponieważ jest to konieczne w celu zawarcia z Panem/Panią umowy i jej zrealizowania. Dotyczy to zarówno naszych (potencjalnych) klientów jak i stron, od których kupujemy towary i/lub usługi.   Jeżeli jest Pan/Pani naszym (potencjalnym) klientem, wykorzystamy Pana/Pani dane, aby przesłać Panu/Pani oferty, określić specyfikacje lub życzenia, które pewne produkty lub usługi muszą zaspokoić, dostarczać produkty lub wykonywać zlecenia, wystawiać faktury i komunikować się z Panem/Panią w szybki i skuteczny sposób w zakresie różnych aspektów wdrażania umowy.   Jeżeli jest Pan/Pani (potencjalnym) dostawcą lub innym kontrahentem, Pana/Pani dane osobowe są również wymagane w celu zawarcia i zrealizowania umowy. W przypadku dokonywania zakupów jest to konieczne, by można było informować Pana/Panią na temat specyfikacji lub życzeń, które pewne produkty lub usługi powinny naszym zdaniem zaspokoić, a także by można było przesłać zapytanie o ofertę lub złożyć zamówienie u Pana/Pani, zapłacić Pana/Pani faktury i komunikować się z Panem/Panią w szybki i skuteczny sposób w zakresie innych aspektów umowy.   Nie ma Pan/Pani obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych. Jeżeli nie przekaże nam Pan/Pani danych osobowych lub będą one niewystarczające, istnieje możliwość, że nie będziemy mogli realizować wymienionych powyżej działań.   Marketing bezpośredni skierowany do klientów, dostawców oraz innych kontrahentów Jeżeli udzielił(a) nam Pan/Pani stosowanej zgody, będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe, które nam Pan/Pani przekazał(a), aby osobiście na drodze e-mailowej informować Pana/Panią w przyszłości na temat naszych istniejących oraz nowych produktów i usług, oraz składać Panu/Pani w związku z tym propozycje handlowe. Za każdym razem, kiedy przesyłamy Panu/Pani e-mail marketingowy, ma Pan/Pani możliwość poinformowania nas, że więcej nie życzy sobie otrzymywać takich wiadomości. W związku z tym, w dolnej części każdej wiadomości e-mail znajduje się odsyłacz umożliwiający rezygnację.   Okres przechowywania danych osobowych należących do klientów, dostawców i innych kontrahentów Jeżeli poprosił(a) Pan/Pani o naszą ofertę, ale nie został(a) Pan/Pani naszym klientem, usuniemy Pana/Pani dane najpóźniej w ciągu jednego roku po naszym ostatnim kontakcie. Usuniemy również Pana/Pani dane osobowe najpóźniej w ciągu jednego roku po naszym ostatnim kontakcie, jeżeli otrzymaliśmy od Pana/Pani ofertę, ale nie zostaliśmy Pana/Pani klientem. Jeżeli został(a) Pan/Pani naszym klientem lub my zostaliśmy Pana/Pani klientem, zatrzymamy Pana/Pani dane osobowe na okres siedmiu lat po zakończeniu roku finansowego, w którym realizowana była zawarta z Panem/Panią umowa. Okres siedmiu lat pokrywa się z okresem, przez jaki mamy obowiązek przechowywać dokumentację na potrzeby administracji podatkowej i celnej. Usuniemy wszystkie Pana/Pani dane osobowe po zakończeniu tego okresu.   Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych należących do klientów biznesowych (innych niż zwykłych klientów, dostawców oraz innych kontrahentów)   Chcielibyśmy zwrócić Pana/Pani uwagę na fakt, że gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które nam Pan/Pani przekazuje, ponieważ wyraził(a) Pan/Pani na to zgodę lub jest to konieczne, by dbać o nasze uzasadnione interesy. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe.   Nie ma Pan/Pani obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych. Jeżeli nie przekaże nam Pan/Pani danych osobowych lub będą one niewystarczające, istnieje możliwość, że nie będziemy mogli realizować wymienionych powyżej działań.   Przekazywanie osobom trzecim W związku z wykonywaniem możliwej umowy z Panem/Panią, być może konieczne będzie przekazywanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom, które dostarczają nam części, surowców lub produktów, lub które wykonują różne czynności zgodnie z naszymi instrukcjami. Ponadto korzystamy z zewnętrznych serwerów do przechowywania (części) informacji dotyczących naszych transakcji sprzedażowych i historii zakupów, a także informacji dotyczących naszych partnerów handlowych. Pana/Pani dane osobowe są częścią tych archiwów. Z tego powodu Pana/Pani dane osobowe przekazywane są dostawcy usługi przechowywania danych. Korzystamy również z aplikacji Microsoft Office oraz pokrewnych aplikacji do przechowywania e-maili oraz innych plików. Ponieważ korzystamy również z usługi mailingowej biuletynów informacyjnych, Pana/Pani dane osobowe są także przesyłane dostawcy tej usługi.   Pana/Pani prawa Ma Pan/Pani prawo zażądać sprawdzenia swoich własnych danych osobowych. Jeżeli istnieje ku temu powód, może Pan/Pani poprosić również o uzupełnienie swoich danych osobowych lub o poprawienie nieścisłości. Ma Pan/Pani również prawo, aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych, lub aby wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych było ograniczone. Może Pan/Pani również zgłosić swój sprzeciw wobec gromadzenia i wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych osobowych, albo przesłać swoją skargę do holenderskiego urzędu ds. ochrony danych. Ponadto ma Pan/Pani również prawo zażądać pozyskania swoich danych osobowych lub przekazania ich innemu podmiotowi. Aby móc egzekwować swoje prawa, może Pan/Pani zwrócić się do: (Foodmate BV, Einsteinstraat 26, 3281 NJ, Numansdorp, Holandia, tel.: +31 186 630 240, e-mail: info@foodmate.nl). Oczywiście może Pan/Pani skontaktować się z nami, jeżeli ma Pan/Pani pytania lub wymaga dalszych informacji odnośnie gromadzenia i wykorzystania swoich danych osobowych.

NAPISZ DO FOODMATE

Pytania, uwagi? Jesteśmy tutaj.

Scroll to Top