The Duravant family of operating companies serve the food processing, packaging and material handling segments.

Wydajność

Pomagamy Ci osiągnąć sukces.

Projektujemy nasze programy dla rynku posprzedażnego w taki sposób, aby przynosiły efekty – od lepszej konserwacji sprzętu i długoterminowej rentowności po poprawę produktywności operatorów i kierowników zakładów – w sposób wydajny i opłacalny.

SZKOLENIE

Oferujemy szeroką gamę zindywidualizowanych programów szkoleniowych i usług, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie zapoznania się ze sprzętem, konfiguracji systemu, obsługi sprzętu, konserwacji, rozwiązywania problemów i nie tylko. Możesz wybrać zajęcia w firmie połączone ze szkoleniem praktycznym lub szkolenie w sali wykładowej w przeznaczonym do tego celu otoczeniu.

PLANY SERWISU

Oferujemy wielopoziomowe pakiety usług odpowiadające najczęstszym żądaniom i zalecanym potrzebom Twojej firmy. Każdy poziom został zaprojektowany tak, aby uwzględniał wyzwania, specyfikacje i niuanse funkcjonowania sprzętu.

PROGRAMY WYDAJNOŚCI

Nasz zespół audytowy może również przeprowadzić analizę ustawień Twojego sprzętu, procedur operacyjnych i wzorców użytkowania, aby wskazać obszary, w których Twój sprzęt można zoptymalizować w celu zwiększenia wydajności, zwiększenia produkcji, ograniczenia przestojów i, ostatecznie, zwiększenia zysków.

PROGRAMY OBSŁUGI KLIENTA

Nasz program obsługi klienta obejmuje całodobową pomoc techniczną i zdalną, comiesięczne audyty wydajności, regularne wizyty w ramach konserwacji zapobiegawczej oraz kompleksowe usługi szkoleniowe, które pomogą Ci utrzymać najwyższą wydajność sprzętu.

ULEPSZENIA I MODERNIZACJE

Wyprzedź konkurencję na rynku dzięki ulepszeniom wydajności i dostosowanym do potrzeb modernizacjom, które zwiększają wydajność sprzętu, poprawiają wydajność maszyn i zwiększają wydajność produkcji.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Nasz zespół zarządzający projektami wykorzystuje swoją głęboką wiedzę o naszym sprzęcie, aby pomóc Twojemu zespołowi w dostosowaniu zasobów i optymalizacji ich alokacji, aby osiągnąć cele projektu w ramach zakresu, harmonogramu i budżetu.

Części

Części zamienne
Akcesoria i materiały eksploatacyjne
Naprawa i renowacja
Serwis

Konserwacja zapobiegawcza
Usługi terenowe
Pomoc techniczna
Instalacja i rozruch
Rejestracja używanego sprzętu
Wsparcie aplikacji

Wydajność

Szkolenie
Plany serwisu
Audyty
Programy obsługi klienta
Ulepszenia i modernizacje
Zarządzanie projektami

Możliwe połączenia

Duravant ONSIGHTTM
Zdalny monitoring

Duravant Lifecycle Services to globalna sieć organizacji obsługujących rynek posprzedażny spółek operacyjnych Duravant. Nasza struktura organizacyjna ma na celu pomoc w lepszym świadczeniu wszystkich usług na poziomie lokalnym, od zakupu przez instalację, części i konserwację aż po wycofanie z eksploatacji i wymianę.

Sieć Duravant Lifecycle Services opiera się na modelu centrum doskonałości, który pomaga naszym firmom koordynować działania na całym świecie w celu tworzenia nowych możliwości doskonalenia usług na poziomie lokalnym.

Scroll to Top