The Duravant family of operating companies serve the food processing, packaging and material handling segments.

Trybownica Uda OPTiX

Inteligentne Trybowanie Uda

Foodmate wprowadza kolejne inteligentne rozwiązanie w trybowaniu uda! Nowa Trybownica Uda OPTiX firmy Foodmate wykorzystuje technologię rentgenowską, aby określić pozycję chrząstki, mierząc długości kości, zapewniając najwyższą możliwą wydajność. Trybownicę można zintegrować z linią dzielenia OPTI Flow i dostosować do tuszek o różnych rozmiarach i odkostnia do 14 400 udek na godzinę.

Inteligentne Trybowanie Uda

Nowa Trybownica Uda OPTiX firmy Foodmate wykorzystuje technologię rentgenowską, zapewniając najwyższe możliwe uzyski. Dodatkowo OPTiX oferuje integrację z systemem dzielenia OPTI Flow oraz dostosowanie do szerokiego zakresu rozmiaru tuszek.

Wyczepianie Podudzia

Odcięcie Uda od Podudzia

Odcięcie Mięsa z Uda

Skrobaki Mięsa z Uda 

Skórowanie

Nacięcie

X-Ray

Zawieszanie

Trybownica Uda OPTiX

Jak OPTiX to robi!

Technologia X-Ray + Integracja z linią dzielenia

OPTiX to połączenie trwałej mechaniki i najnowocześniejszej technologii w automatyce, zapewniające najwyższą możliwą wydajność i jakość mięsa.

Kliknij i zobacz OPTiX podczas pracy!

Jakość, Prędkość, Doskonałość

Inteligentne Trybowanie Uda

OPTiX oferuje elastyczność zawieszania surowca na maszynę: ręczne zawieszanie na wolnostojący system trybowania lub możliwość integracji z systemem dzielenia OPTI Flow. Maszyna może pracować z dużą prędkością i oferuje różne konfiguracje linii oraz przystosowanie do tuszek różnej wielkości. Maszyna produkuje bardzo dużą ilość mięsa pozbawionego chrząstek z minimalną zawartością kości. Skutkuje to ograniczeniem doczyszczania do minimum.

Zalety

Produkt końcowy

Dane techniczne

OPTiX Thigh Deboner
Rama i silnik Stali Nierdzewnej
Moc silnika 3 kW
Długość 11910 mm
Długość 2182 mm
Wysokość 2333 mm
Waga ok. 8000 kg
Powietrze Suche, sprężone, min. 6 Bar
Zużycie powietrza 50 l/min ( 13.2 gal/min)
Podłączenie powietrza Rurka 8mm (1/4”)
Podłączenie wody (niskie ciśnienie) 1” (10 dysz)
Woda (niskie ciśnienie) ± 3 bar (42.6 PSI)
Zużycie wody (niskie ciśnienie) Średnio 1.2 GPM
Podłączenie wody (wysokie ciśnienie) 1” (10 dysz)
Woda (wysokie ciśnienie) Max.: 100 Bar
Zużycie wody (wysokie ciśnienie) 16 m3/hr
Zasilanie 3 X 380-480V, 50/60Hz
3 X 35 AMPS
Zużycie energii 16 kW
Podłączenie Internetu Foodmate eWon (należy pamiętać, że do zdalnego wsparcia wymagane jest aktywne połączenie internetowe)
Precyzja i wydajność w najlepszym wydaniu

Zabawa się skończyła!

Kolejne inteligentne rozwiązanie w trybowaniu

Trybownica Uda OPTiX wykorzystuje system pomiaru rentgenowskiego, aby dokładnie mierzyć każdą nogę, a następnie wykorzystuje zebrane dane, aby automatycznie dostosować maszynę do każdej nogi w czasie rzeczywistym, zachowując prędkość 14 400 nóg na godzinę.

Lublin dn. 31.01.2024 r.

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Foodmate Sp. z o.o., ul. Głęboka 10 lok. 30, 20-612 Lublin informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych z uruchamianiem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez jednostkę organizacyjną działalność w zakresie narażenia, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Foodmate Sp. z o.o. informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

NAPISZ DO FOODMATE

Pytania, uwagi? Jesteśmy tutaj.

Scroll to Top