The Duravant family of operating companies serve the food processing, packaging and material handling segments.

Systemy Sortowania, Kontroli Produkcji i Dystrybucji

Sortowanie Drobiu na Miarę XXI Wieku

Siła Foodmate i ChickSort Rozwiązania w sortowaniu, kontroli produkcji i dystrybucji

SORTOWANIE DROBIU NA MIARĘ XXI WIEKU

Rozwiązania w sortowaniu, kontroli produkcji i dystrybucji

POTĘGA ROZWIĄZAŃ STEROWANIA PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ PRZYGOTOWANYCH PRZEZ FOODMATE I CHICKSORT

Systemy kontroli produkcji, klasyfikacji i dystrybucji Foodmate zapewniają, że procesy przemysłowe przebiegają wydajnie i spójnie. Pomagają utrzymać przepustowość, jakość i wydajność. Systemy kontroli produkcji, klasyfikacji i dystrybucji mierzą, monitorują i kontrolują procesy oraz działania produkcyjne.

Identyfikują i pomagają użytkownikom korygować wszelkie nieprawidłowości lub odchylenia od określonych wartości, ręcznie lub automatycznie. Celem jest upewnienie się, że produkcja jest spójna oraz ograniczenie strat produktu do minimum.

SYSTEM OPERACYJNY CHICKSORT

ChickSort

Najbardziej zaawansowane oprogramowanie do sortowania i dystrybucji

Firma Foodmate opracowała ChickSort 4.0, opierając się na doświadczeniu zdobytym podczas wdrażania rozwiązań ChickSort 3.0 na całym świecie.
Aktualizacja systemu jest jeszcze bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika dzięki przeprojektowanemu interfejsowi. ChickSort 4.0 został opracowany do sterowania liniami ważenia, sortowania i dystrybucji Foodmate oraz liniami dzielenia Flex, aby zaspokoić potrzeby przetwórców drobiu dzisiaj i w przyszłości.

Zakłady przetwórcze mogą polegać na algorytmach ciągłego przeplanowywania ChickSort, aby zapewnić najlepszą klasyfikację  każdej tuszki, utrzymując spójność produkcji i minimalizując straty produktu.

ChickSort 4.0 może łączyć się z Foodmate Data Portal i Data Dashboard, zapewniając pełny wgląd w cały proces rozbioru i trybowania.

Rozwiązania w sortowaniu, kontroli produkcji i dystrybucji

PANEL STEROWANIA CHICKSORT 4.0

Wykorzystując prosty interfejs graficzny, ChickSort oddaje całą kontrolę nad produkcją w ręce użytkownika.

System gwarantuje, że każdy element każdego kurczaka zostanie poprawnie „zaksięgowany”. Dzięki zaawansowanemu panelowi sterowania, który wyświetla status procesu w czasie rzeczywistym, kierownictwo jest w stanie jednym rzutem oka ocenić stan zaawansowania produkcji. Dzieląc sterowanie procesem produkcji na trzy odrębne obszary (cała tuszka, przednia połowa i tylna połowa) ChickSort 3.0 pozwala na maksymalną elastyczność procesu. Nowi użytkownicy na pewno skorzystają z zaawansowanych możliwości kontroli procesu oferowanych przez ChickSort 3.0.

Rozwiązania w kontroli produkcji i dystrybucji ChickSort składają się z różnych technologii, takich jak System Pomiaru InVision; Ważenie na linii lub połączenie systemu przewieszania z systemem ważenia ChickSort. Aby zoptymalizować proces klasyfikacji i ważenia, można zainstalować zarówno rozwiązanie InVision w połączeniu z jednym z wielu innych rozwiązań ważących oferowanych przez Foodmate.
Zaawansowany panel pokazuje w skrócie:

Rozwiązania w Sortowaniu

Sortowanie z Kamerą InVision

System Foodmate|ChickSort®UKInVision został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu najnowszej technologii kamer i oświetlenia LED. Dzięki zastosowaniu wielu kamer, przednie i tylne części drobiu mogą podlegać dokładnemu sortowaniu na podstawie parametrów ustalanych przez użytkownika, które dopasować można do zróżnicowanych profili partii. Zebrane dane są dołączane do wagi drobiu zmierzonej na wbudowanej lub przeładunkowej stacji ważenia. Drób jest odpowiednio rozprowadzany zgodnie z parametrami produkcji wprowadzonymi do  systemu Foodmate|ChickSort®UK.

InVision Detection Parameters

System Pakowania TraySort firmy Foodmate

TraySort

Efektywne pakowanie produktu końcowego na tacy

TraySort został opracowany przez Foodmate i Intralox, aby ułatwić i usprawnić dystrybucję pakowanych produktów dla różnych klientów. Nowo opracowany system sortowania, parkowania i dystrybucji TraySort ma na celu poprawę zarządzania pracą, zmniejszenie liczby pomyłek i zwiększenie przepustowości.

Sortowanie, Kontrola Produkcji i Dystrybucja

TraySort – Pakowanie na tacy

TraySort został opracowany przez Foodmate i Intralox, aby ułatwić i usprawnić dystrybucję pakowanych produktów dla różnych klientów. Nowo opracowany system sortowania, parkowania i dystrybucji TraySort ma na celu poprawę zarządzania pracą, zmniejszenie liczby pomyłek i zwiększenie przepustowości.

Zalety
Excluding correctable failures
% 0
Wydajność system wizyjnego
% 0
Sortowanie, Kontrola Produkcji i Dystrybucja

Każdy element kurczaka jest “zaksięgowany”.

NAPISZ DO FOODMATE

Pytania, uwagi? Jesteśmy tutaj.

Scroll to Top